Stress – vad är det, vad gör det med oss och vad kan vi göra åt det?

Seminariet leds av: Annika Sörensen, läkare, specialist i allmänmedicin med drygt 30 års läkarerfarenhet.

Vi kommer under seminariet att reda ut begreppet stress. Vad är det och vad gör det med oss? Och framför allt, vad kan vi göra åt det?


Datum och tider

Stockholm 15 november kl 8.00 – 11.30

Göteborg 6 november kl 8.00 – 11.30

Seminariet arrangeras i samverkan med konferensen Läkarsekreterarforum.

Om seminariet:

Annika Sörensen är läkare, specialist i allmänmedicin med drygt 30 års läkarerfarenhet och har senaste 15 åren kombinerat arbetet med privata uppdrag i affärsvärlden, idag också internationellt. Annika har skrivit 2 arbetsböcker på engelska och har gjort 2 TEDx talks. Allt handlar om att vi måste stanna upp och hitta vårt biologiska ursprung för att minska stressen och hitta hälsa och glädje.

I samband med läkarexamen hamnade Annika i en extrem stressituation. Hon förlorade två mycket nära personer, en mardrömsstart på karriären. Hur ska man kunna hjälpa andra när man själv befinner sig i djupaste kris? Med god hjälp och förståelse från omvärlden gick det. Erfarenheten skapade ett djupt intresse för patienternas situation, det syns inte alltid utanpå hur vi mår.

Hon noterade tidigt i karriären att mycket av problemen i primärvården är stress- och livsstilsrelaterade. Det gav extra intresse för stress och arbetsmiljö.

Vi kommer under seminariet att reda ut begreppet stress. Vad är det och vad gör det med oss? Och framför allt, vad kan vi göra åt det? Det handlar om hur vi fungerar biologiskt och verktyg för hur vi bäst kan ta hand om oss för att få ett friskt liv. Vi tittar också på de psykologiska mekanismer som styr varför vi gör som vi gör, vårt mindset, och lär hur vi kan göra för att bli de vi vill vara, både på arbetet och privat.

Bilder på Annika Sörensen är tagna av Jens C Hilner.