Att utveckla ledare för att leda i förändring

Vi får ta del av Handelsbankens ledarutveckling för att leda i förändring. ​

Tid: 15 november, kl. 9-12
Plats: Teams


Idag möter vi Rebecka Thulin från Handelsbanken som berättar om sitt arbete med ledarutveckling.

 Under höst och vinter 2022/2023 genomfördes en stor satsning på kompetensutveckling i ämnet förändringsledning för 550 ledare inom Handelsbanken Sverige. En central del i denna lärresa är kollegialt lärande ledare emellan. Rebecka berättar i sin dragning om hur de skapat 100 lärgrupper, hur upplägget ser ut, vad som fungerat riktigt bra, lärdomar samt hur hon tänker kring att skapa ledarutvecklingsinsatser som gör skillnad.

Hon kommer också berätta vad hon fokuserar på just nu tex hur hon jobbar vidare med virtuella upplägg för ledare.

Vi kommer också att syna vår egen kompetensutveckling för ledare;

  • Hur ser uppläggen ut
  • Vilka utmaningar ser vi
  • Vad kommer vi att göra annorlunda
  • Vad har fungerat riktigt bra

Utbildaren: Rebecka Thulin

Rebecka Thulin arbetar med lärande i Handelsbanken och fokuserar mest på chefsutbildningar och ledarutveckling. Rebecka har jobbat med lärande i 15 år, är diplomerad coach och certifierad inom OBM som är en metod för att leda förändring i organisationer.