Om oss

KompetensGruppen skapar mötesplatser för utbyte av kompetens, kunskap och erfarenheter. Vi anordnar bland annat mässor, konferenser, utbildningar, nätverk och skräddarsydda företagslösningar.

Vi vill vara ett forum där våra kunder, leverantörer och samarbetspartners kan lära av varandra, se nya möjligheter och bli inspirerade. Vi verkar inom området HR och hälsa och riktar oss mot alla som vill kompetensutveckla individ och företag/organisationer.

Läs mer om oss på kompetensgruppen.se


En mötesplats för lärande i arbetslivet sedan 1990!

Kompetensveckan arrangeras i samarbete med KompetensMässan, som har genomförts varje år i november sedan 1990.

Syftet med KompetensMässan är att skapa ett forum och en mötesplats för lärande i arbetslivet. KompetensMässan är branschledande och trendsättare för framtidens ”arbetsmarknadsfrågor” både för arbetsgivare, arbetstagare och egenföretagare. Sveriges ledande forskare, författare, debattörer, föreläsare och politiker har alla någon gång besökt och/eller föreläst på KompetensMässan.

“Den viktigaste resurs vi har är våra kompetenta medarbetare. Varje anställd är en stor investering och deras kunskap är grunden till framgång. Kunskap är dock en färskvara som ständigt måste fyllas på. Det utbud av lärorika, aktuella och inspirerande föredrag som Kompetensmässan erbjuder har blivit en viktig höstinjektion för många av våra medarbetare.”

Vice VD inom föreningslivet

”Föreläsningarna skapar eftertanke och väcker nya idéer som jag och mina kollegor kan ta tillvara på i vårt förbättringsarbete. Mässan är ett bra tillfälle att nätverka och utbyta erfarenheter med andra deltagare. Den är även positiv för min egen personli­ga utveckling, då inspirerande föreläsares entusiasm smittar av sig och ger en härlig energikick. Inte sällan går jag och mina kollegor därifrån med ett leende på läp­parna – Mässan ger mersmak!”

Projekt- och chefsassistent inom Banksfären