Digital transformation och Framtidens ledarskap

Den digitala transformation skapar helt nya förutsättningar och risker, som utmanar alla traditionella verksamheter, när företag, kunder och saker kopplas samman i allt snabbare takt.

Missa inte denna förmiddag med tre riktiga experter inom framtid och digitalisering.

Tid: 22 nov kl 9-12
Plats: World Trade Center, Stockholm
Föreläsare:  Bengt Wahlström, Oskar Andermo och Agneta Nyholm.


Föreläsning med Bengt Wahlström

”Digital transformation – inget blir sig likt”

Den digitala transformation skapar helt nya förutsättningar och risker, som utmanar alla traditionella verksamheter, när företag, kunder och saker kopplas samman i allt snabbare takt. Förändringen sker här och nu och kan vändas till en konkurrensfördel med hjälp av omvärldsanalys.

 • Digital transformation – vad handlar det om?
 • AR, VR, IoT, 3D, drönare…. Den digitala transformationens verktyg
 • Älskas av kunderna, skilja sig från mängden och hitta nya intäktskällor
 • Digital transformation i handel, industri och offentlig sektor
 • Vad händer med jobben?
 • Min egen checklista – vad behöver jag kunna för att bli en digital ledare?

Seminariet vänder sig till…

Chefer och medarbetare inom främst ledning, HR, marknad och produktion som på något sätt arbetar med att planera organisationens framtidsstrategi


Föreläsning med Oskar Andermo

Att arbeta med människor från olika kulturer

När en Dansk chef blev omplacerad till kontoret i Kina valde han att ta med sig sin cykel så han kunde cykla till jobbet även i Kina. Medarbetarna skämdes något oerhört – hur kunde chefen cykla till jobbet som en vanlig arbetare! Till slut tog medarbetarna till sig mod och konfronterade chefen. Detta är ett exempel av många på kulturella skillnader. Skillnader som kan påverka arbetsglädje och i slutänden resultat.

Att arbeta med människor från olika kulturer kan vara både givande och frustrerande. Oskar har bott över hela världen interagerat med mer än 100 olika nationaliteter (det finns idag 195 länder i världen).

Världen är i dag mer global än någonsin. Att se detta som en styrka och ta vara på allas kompetens är ett måste. Framtidens organisationer är mångkulturella.

Under tre timmar pratar vi om svensk kultur och hur vi bättre kan arbeta med människor från andra kulturer. Både det som är bra och dåligt. Oskar delar med sig av sina erfarenheter som utlandssvensk och diskuterar Sveriges kultur i ett historiskt och internationellt perspektiv. Från vikingar till dagens nya företag som King, Spotify och Mojang.

Vår konsensuskultur är i många fall bra men kan driva folk från andra länder i svenska organisationer till vansinne! Vi tittar på forskning gjord av Hofstede om olika kulturer. Här kan vi se skillnader och likheter. Vi går igenom Hofstedes dimensioner och diskuterar hur det ser ut i olika länder och jämför detta med Sverige. Hur ser man på religion, familj, jämställdhet och arbete jämfört med i Sverige?


Föreläsning med Agneta Nyholm

Ledarskap 3.0 – Ett varmt hjärta, en kall hjärna och rena händer

Ledarskap 3.0 bygger på tanken om att framtidens ledare behöver ha ett varmt hjärta, en kall hjärna och rena händer. I föredraget kommer du få se vad det konkret innebär. Vi ska också kika in i framtiden och inspireras av hur du som ledare kan ta ditt folk in i nästa epok genom ett långsiktigt genomtänkt ledarskap. En tidsålder som är komplex, osäker men också riktigt spännande. Vi ska titta på hur vi kan möta de utmaningar vi står inför med gott mod och fundera över hur vi kan växla upp våra organisationer för att möta framtiden. Föredraget kommer även att handla om hur vi ska hålla upp hakan på våra medarbetare och få liv i deras entusiasm och få dem att gå i rätt riktning tillsammans.

Innehåll i föredraget:

 • Visionen om välmående människor på en välmående planet
 • Kärnan i framtidsarbete – Grunden för gott liv
 • Långsiktigt besjälat ledarskap
 • Att göra saker snyggt sexigt och hållbart
 • Vad lär oss naturen om ledarskap och framtidsarbete – biomimik

Om föreläsarna

Bengt Wahlström seminarium Digital transformation

Bengt Wahlström är fil lic, civilekonom och en ledande expert i Skandinavien inom omvärldsanalys och framtidsstrategi, med särskild fokus på digital transformation. Hans olika böcker med framtidsteman har sålt i över 60 000 ex i Sverige och utomlands. Bengt är en mycket anlitad rådgivare och föredragshållare kring olika framtids- och omvärldsfrågor.

Läs mer på hans hemsida www.trender.net


Oskar Andermo KompetensVeckan

Oskar Andermo bor sedan 2007 i Dubai som är en av världens mest mångkulturella städer. Här finns hela världen samlad. Han arbetar som konsult och ledarskapscoach.


Agneta Nyholm Winqvist har i över 23 år arbetat som egen företagare, skrivit ett flertal böcker och föreläst runt om i landet på temat ”Lusten till livet”, arbetsglädje och effektivitet.