Livslångt lärande

Vision eller verklighet?

– För första gången kan individen själv anpassa sina studiers innehåll och tillgänglighet till de egna behoven. Det handlar om att få hem sitt eget universitet till bostaden. Ett Open University på nordisk basis.

Tid: 22 nov kl 13-15
Plats: World Trade Center, Stockholm
Föreläsare: Christer Asplund


Om seminariet:

Alltfler talar sig varma för att Sveriges konkurrenskraft, eller varför inte den gemensamma nordiska arbetsmarknaden, står och faller på att regionen förmår öppna sig för livslångt lärande.  Arbetsmarknadens parter liksom många kommuner är överens om att det behövs nytänkande. Men är vi överens om att skapa verktygen och incentiv. Knappast!

Den enskilde behöver uppmuntras för att våga satsa tid och pengar när livspusslet redan är en utmaning

Företagen behöver få rimliga villkor för att driva lärandeprojekt

Högskolor och universitet måste få frihet och incitament för att skräddarsy även vidareutbildningar

Vardagspusslet är idag så pressat att livslångt lärande lätt stannar vid en vision.  Därför behövs lokala lärmiljöer som stimulerar närvaro och  kommunicerar lättillgänglighet. En nationell kraftsamling skulle behövas där företag (även teleoperatörer och fastighetsägare, mängder med specialistföretag) stimuleras till   att bygga hörnstenarna till en ny typ av distribuerad  lärandemöjlighet där stad och land inte sätter gränser.

Ett av många konkreta verktyg är att öppna upp för ett nordiskt baserat öppet universitet med små tillträdeskrav och med ambition att anpassa lärandet till medborgarnas verklighet, yrkesmässigt och på rimliga tider. Kort sagt: ett nordiskt Open University med modell från BBC och varför inte en etablering av ett OU på bred front?  Här finns redan mängder med yrkesrelaterade teman som går att använda.

Seminariet kommer att diskutera utmaningar och möjligheter kring livslångt lärande, framtidens lärande och nya lärmiljöer.

Vi kommer också visa upp ett svenskt initiativ som kan vara en bas för Open University och som konkret illustrerar hur man snabbt kan komma igång med livslångt lärande genom redan nu tillgängliga digitala utbildningstjänster online.

Det handlar även om framtidskompetenser, som behövs i framtidens arbetsmarknad. I en diskussionspanel deltar bland andra Torbjörn Skarin, ordförande i REK, Riksorganisationen för e-kompetens. www.rekompetens.com.