Företagsledares lärande

Företagets framtid formas av hur individer lär sig!
Vid den här föreläsningen presenteras en modell över fyra olika stilar för lärande, vilken baseras på en studie av 60 företagsledare.

Tid: 22 nov kl 15-16.30
Plats: World Trade Center, Stockholm
Föreläsare: Dr. Jonas Fasth


Om seminariet:

De aktiviteter som genomförs i en organisation formas av de möjligheter som en företagsledning ser och kan dra nytta av. Kärnan i utvecklingsarbeten handlar därför om den process med vilken individer förstår omvärlden och företagets resurser: Hur de definierar vilka variabler som är relevanta, vilka betydelser olika informationskällor tillskrivs och hur lösningar arbetats fram. Med andra ord: Företagets framtid formas av hur individer lär sig!

Vid den här föreläsningen presenteras en modell över fyra olika stilar för lärande, vilken baseras på en studie av 60 företagsledare. Varje lärstil har sina för- och nackdelar. Men vilken stil är bäst utifrån ett utvecklings-/tillväxtperspektiv? Den modell som presenteras kan användas som diskussionsunderlag för företagsledare och som utgångspunkt för diskussioner kring framtida stödinsatser.


Om föreläsaren:

Dr. Jonas Fasth är verksam som forskare och lärare i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.