Interkulturell kommunikation

interkulturell kommunikation Patrick Gruczkun

Seminariet behandlar kunskap om olikheter och förhållningssätt för att hantera olikheterna.

Tid: 18 nov kl 13-15
Plats: World Trade Center, Stockholm
Föreläsare: Patrick Gruczkun

Om innehållet:

Migration och mångfald är något som kännetecknar vår samtid och det svenska samhället på 2000-talet. Vid millennieskiftet var 11% av Sveriges befolkning födda utomlands, motsvarande siffra idag är 19%. Aldrig tidigare har vårt svenska samhälle i så hög grad präglats av etnisk, religiös och kulturell mångfald. Möjligheterna, likväl som utmaningarna, är stora i att vara ett land där människor från 202 olika födelseländer bor.

I detta läge har organisationer mycket att vinna på att se över sin interkulturella kompetens och arbeta med att förebygga och hantera konflikter. Frågan är hur vi får våra medarbetare att dra åt samma håll och hur vi utnyttjar potentialen som finns i att människor med olika livserfarenheter och synsätt samverkar. Förmågan att kunna samarbeta över kulturgränser och skapa förståelse mellan människor med vitt skilda bakgrunder är idag en nyckelkompetens för medarbetare och ledare.

Upplägg och metod
Seminariet behandlar kunskap om olikheter och förhållningssätt för att hantera olikheterna.

Upplägget är deltagarcentrerat där övningar och diskussionsfrågor varvas med kortare teorigenomgångar och konkreta exempel från verkligheten. Efter seminariet har deltagarna fått med sig nya modeller för att förstå interkulturalitet, konkreta verktyg för att agera konstruktivt i kulturmöten och nya insikter om sig själva.

Seminariet bygger på ett upplägg som under 2016-2018 genomförts vid ett 50-tal tillfällen för, i första hand, offentlig sektor runt om i Sverige.

Seminariet tar upp:

  • Den personliga kompetensen för att hantera kulturmöten
  • Etnocentrism och fördomar
  • Inkludering och exkludering på arbetsplatsen
  • Kulturbegreppet och interkulturalitet
  • Kulturskillnader och värdekonflikter

Om föreläsaren:

Patrick är beteendevetare som specialiserat sig på interkulturell kompetens, kommunikation och konflikthantering. Sedan 2004 har han arbetat med utbildning och processledning i Sverige samt haft uppdrag i Polen, England, Norge och Sudan.

Han har en stor erfarenhet av utbildning och projektledning i interkulturella miljöer med särskilt fokus på offentlig och idéburen sektor. Han brukar av kursdeltagare beskrivas som engagerande, autentisk och kunnig.

2015 debuterade Patrick med boken ”Bortom rätt och fel”.

Se mer på www.samarbetsbolaget.se