Om du ignorerar Emotionell Intelligens – gör det på egen risk!

Man kan inte nog understryka den avgörande betydelse som EQ-baserade kompetenser spelar för framgång i ledande roller. Man kan både mäta och utveckla EQ. Varför görs det inte?

Tid: 20 nov kl. 13-15
Plats: World Trade Center, Stockholm
Föreläsare:  Margareta Sjölund


Om seminariet:

Ledande företag som Google, Apple och Facebook använder EQ i både urval och utveckling av sina ledare. I det här seminariet får du insikt i hur de jobbar och hur man på ett praktiskt och jordnära sätt kan inkludera EQ i det dagliga HR arbetet.

Shahab Sayardoust skriver om VD karusellen och vikten av att göra noggranna utvärderingar av VD kandidater. 2008 gjorde en studie på 70 svenska företag om varför chefer fått sluta sina befattningar. Ingenting tycks ha hänt sedan dess. Vd karusellen fortätter att snurra – helt i onödan.

Foskningen visar på studier där man noggrant studerat olika metoder för bedömning och dess påverkan på prestation. Chefer med gedigen erfarenhet och hög IQ men med låg emotionell intelligens visade sig inte vara lämpliga för jobbet i 25% av fallen. De chefer med hög emotionell intelligens i kombination med åtminstone en av de andra två faktorerna (erfarenhet eller IQ) misslyckades i endast 3-4% av fallen. Med andra ord, emotionell intelligens i kombination med hög IQ eller mycket relevant erfarenhet var en mycket stark prediktor för framgång medan mycket intelligenta och erfarna kandidater som saknade emotionell intelligens var mer benägna att misslyckas.

Slutsatsen är att man kan inte nog understryka den avgörande betydelse som EQ-baserade kompetenser spelar för framgång i ledande roller. Man kan både mäta och utveckla EQ. Varför görs det inte?

Vi har under många år insett att detta gäller i snart sagt all kulturer.  Chefer bedöms och rekryteras på grundval av IQ och erfarenhet men när de missyckas så beror det på att de inte kan hantera sig själva och agera på ett sätt som leder till framgång.

Medan vissa av de egenskaper och färdigheter som har visat sig vara nödvändiga för att lyckas i toppen är främst kognitiva, som strategisk inriktning eller kunskap om en viss marknad så är de flesta baserade på emotionell intelligens. Emotionell intelligens täcker så skilda kompetensområden som resultatorientering, kundpåverkan, organisatorisk förmåga, ledandet av team och förändringsledarskap.

Självklart är EQ inte är någon patentlösning. Det är inte heller IQ, eller någon annan ensklid variabel. Rätt kandidat måste vara smart i traditionell IQ mening, men också ha rätt värderingar och rätt kompetens som passar för jobbet.

Det är populärt att rekrytera på potential – men vad är potential?   Potential kännetecknas av motivation, nyfikenhet, insikt, engagemang och beslutsamhet – även det är kompetenser som bygger på emotionell intelligens.

Sammanfattningsvis kan man naturligtvis välja att ignorera EQ vilket de flesta svenska företag tycks göra –  men se till att du förstår riskerna!


Om föreläsaren:

Margareta Sjölund, Ph.D, har i många år arbetat med rekrytering/urval av chefer I många olika länder.

Grundare och chefspsykolog för EQ Europe. www.Eqeurope.com