AI förändrar spelplanen för alla! Hur påverkas vården?

Seminariet leds av: Peter Siljerud


Datum och tider

Ej bokningsbart. Nya datum kommer för april 2024.

Seminariet arrangeras i samverkan med konferensen Läkarsekreterarforum.

Om seminariet

Trendspaning

Vilka trender får störst påverkan på framtidens biomedicinska analys? Med denna frågeställning som utgångspunkt genomför vi en gemensam trendspaning där deltagarna själva är med och identifierar och analyserar aktuella trender, såväl inom branschen som externa omvärldstrender. Vi värderar och prioriterar gemensamt de vi tror får störst påverkan i framtiden och gör en sammanställning av de viktigaste trenderna.

AI förändrar spelplanen för alla

Under de senaste åren har det pratats flitigt om digitaliseringen. Det som istället kommer att dominera diskussionen de kommande åren är artificiell intelligens. Artificiell intelligens, AI, håller på att förändra allt. Sannolikt bevittnar vi just nu det mest dramatiska teknikskiftet vi sett sedan internets genombrott. Under detta föredrag ger vi en inblick i vad AI är, liksom vilka möjligheter och utmaningar tekniken medför.

Framtidskartan

Ett sätt att katalysera spännande diskussioner är att skapa så kallade framtidskartor. Genom att generera tänkbara och otänkbara händelser och bedöma när i tiden de kan hända och hur sannolika de är kan man börja skapa en god framtidsberedskap. Det handlar inte så mycket om att ”förutspå” framtiden som att faktiskt börja diskutera den på ett underhållande sätt.


Om Peter Siljerud

I februari 2023 lanserades Peter Siljeruds fjärde bok: AI för offentlig sektor. Bokens tar fasta på den snabba omställningen som artificiell intelligens medför med fokus på just offentlig sektor. Boken svarar på centrala frågor som: Varför är AI viktigt? Hur kommer man igång med AI? Vilka är drivkrafterna för den offentliga sektorn?

Ett antal fallstudier och intervjuer med ansvariga inom offentlig sektor ger värdefulla inblickar i utmaningar och lösningar. Vilka olika angreppssätt har de valt? Vilka problem i organisationen behövde lösas eller utmanas? Det kan handla om effektiviseringar, kvalitetsförbättringar eller i många fall nya helt unika tjänster. Fallstudierna inkluderar myndigheter, regioner och kommuner som Bolagsverket, Riksarkivet, Trafikverket, Hallands sjukhus, Strängnäs kommun, Älmhults kommun, med flera.

Peter har arbetat med frågor om AI i vården med bland annat Rättsmedicinalverket, Hallands Sjukhus och Astrid Lindgrens barnsjukhus.