Tillitsbaserat ledarskap i praktiken

Kompetensnätverks utbildning i tillitsbaserat ledarskap vänder sig till dig som redan är chef och ledare eller vill leda andra på ett sätt som inger förtroende och skapar en trygg arbetsmiljö för dina medarbetare att utvecklas i och prestera på toppen av sin förmåga.


Utbildningen ger dig teoretiska insikter och konkreta, praktiska exempel och verktyg för att hjälpa dig att framgångsrikt implementera denna ledarskapsstil inom din organisation.

Vad skulle hända om dina medarbetare kände sig fullständigt betrodda att agera i organisationens bästa intresse? Vad om de kände att deras ledare litar på dem, stödjer dem och vägleder dem på en resa mot framgång? Detta är kärnan i tillitsbaserat ledarskap.

Det handlar inte om att peka med hela handen eller att kontrollera varje litet steg som medarbetaren tar. Istället handlar det om att bygga broar av förtroende, om att vara en coach och en vägledare. Det handlar om att förstå, respektera och värdera varje enskild medarbetares bidrag till organisationen.

Några av de framstående dragen hos en tillitsbaserad ledare inkluderar:

Tillitsbaserat ledarskap

Och varför är detta så kritiskt i dagens affärsvärld? fördelarna talar för sig själva:

  • Högre motivation och engagemang.
  • Förbättrad prestation.
  • Minskad personalomsättning.
  • Bättre psykiskt välbefinnande.
  • Ökad innovation och kreativitet.

En organisation där varje medarbetare känner sig värderad, betrodd och stödd är inte bara en trevlig arbetsplats. Det är en arbetsplats som frodas.


Utbildaren: Patrik Remann

Med djup erfarenhet inom HR, inklusive en bakgrund som chef inom industrin och bemanningsbranschen, har Patrik Remann ständigt strävat efter att driva förändring och innovation inom HR-området. Han har deltagit i utformningen av internationella ISO-standarder för HR-processer och blev utnämnd till en av ”TOP 250 most influential person in HR worldwide” för både 2020 och 2021. Övriga nomineringar till prestigefyllda priser är bl a;  ”Bästa HR-team” i tre år i följd, Årets chef 2023 i Tidningen Chef, Årets nyskapande chef i Tidningen Offentliga Affärer och Årets ledare på Framtidsgalan 2023.

Hans nyfikenhet och passion för HR-frågor ledde honom till att genomföra fristående forskningsstudier inom rekrytering och framtidens HR. Dessa studier har vunnit stor popularitet, med idag över 35 000 läsare. Hösten 2023 publicera hans bok ”The Future of Human Resources, Current Trends, and Challenges”.

Som en förespråkare för effektivitet och framsteg, har Patrik lagt särskilt fokus på att göra HR-processer LEAN, automatiserade, AI-styrda och digitala. Under det senaste decenniet har han arbetat i och samarbetat med ett flertal kommuner, regioner, privata bolag och statliga myndigheter för att förnya och optimera deras rekryterings- och HR-processer.