Kulturkompetens – konsten att arbeta i internationella miljöer

Vi lever i en global värld och framtidens ledarskap innebär att förstå vår omvärld och även att arbeta med människor från olika kulturer.

Tid: 16 november, kl. 9.00 – 11.00
Plats: Centralt i Stockholm
Föreläsare: Oskar Andermo
Pris: 1 biljett.

Intresserad av att boka föreläsaren? Klicka här >>


Om innehållet

På kort tid har Sveriges befolkning ändrats. År 2000 var 11,3 % av Sveriges befolkning utrikesfödda. 2020 är siffrorna 19,7 %. Våra arbetsplatser är idag ofta en smältdegel av människor med olika bakgrunder. Mångfald i organisationer kan vara fantastiskt! Det kan bidra till innovation, arbetsglädje och en fantastisk personlig utveckling. Men tyvärr sker ofta det motsatta. Mångfald leder till missförstånd, konflikter, frustration och grupperingar som i sin tur leder till hög omsättning av personal. Konsekvenserna har potential att bli ännu värre och drabba både personal och kunder. Med en kort utbildning i kulturkompetens kan vi vända på denna trend och lära oss att göra mångfalden till en enorm styrka.

Framtidens ledarskap innebär även att leda globala team. Oskar delar med sig av värdefulla tips och forskning om nationell kultur och att arbeta i internationella miljöer. Något som kommer bli viktigare och viktigare för framtidens ledare.

Seminariet vänder sig till:

Chefer och medarbetare inom främst ledning, HR, marknad och produktion som bör ha koll på omvärlden och leda i en global värld.

Om föreläsaren

Oskar Andermo har vuxit upp med två kulturer, bott i 7 länder och rest över hela världen. Mellan 2007 och 2020 bodde Oskar i Dubai som är en av världens mest mångkulturella städer. Här finns hela världen samlad. Han arbetar som föreläsare, utbildare och ledarskapscoach.