Farliga och utåtagerande individer

Att möta och hantera farliga och utåtagerande individer. Föreläsningen ger praktiska verktyg för ett lågaffektivt bemötande av våld och hot som ger ett funktionellt skydd för den utsatte även i helt akuta situationer.

Tid: Meddelas senare
Plats: Centralt i Stockholm
Föreläsare: Stefan Sandström

Stefan Sandberg

Seminariet arrangeras vid flera tillfällen och kan även företagsanpassas.


Innehåll

Att möta och hantera farliga och utåtagerande individer. Stefan är känd för att kunna levandegöra sina föreläsningar med praktiska exempel och att lätta upp ett tungt ämne med sin uppskattade humor. Hans föreläsningar om våld och hot ligger alltid i topp i utvärderingarna. Föreläsningen ger praktiska verktyg för ett lågaffektivt bemötande av våld och hot som ger ett funktionellt skydd för den utsatte även i helt akuta situationer.

Vi får veta vilka känslor och tankar som driver den våldsbenägne i den konkreta situationen, liksom vilket bemötande som lugnar ner situationen och som gör rationell kontakt och samtal möjlig. Negativa beteenden som förvärrar situationen förklaras också. Detta system har provats ut och befunnits verksamt under 30 år.

Kurser arrangeras även gällande:

  • Missbruk, trauma och samsjuklighet.
  • Hot och våld i arbetslivet.
  • Självskadebeteende.
  • Missbrukande kvinnor.
  • Traumainformerad verksamhet.
  • Maktetik.
  • Etiskt kommunikation.
  • Stressproblematik.

Kontakta Kompetensgruppen för information; info@kompetensgruppen.se .

Om föreläsaren

Stefan Sandström är Leg psykolog. Han har mer än 30 års erfarenhet i att utbilda om hot och våld i arbetslivet och har skrivit två böcker i ämnet. Genom mångårigt arbete med missbrukare och kriminella har han även fått mycket praktisk nytta av sina kunskaper i ämnet. Han har också egen erfarenhet från arbete inom sjukvården.