Globala målen och Agenda 2030

Välkommen till en spännande utbildning i praktisk tillämpning av Globala målen och Agenda 2030.

Tid: 21 nov kl 9-12
Plats: World Trade Center, Stockholm
Föreläsare: Petra Schagerholm


Om seminariet:

Världens länder har antagit FN:s 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor samt lösa klimatkrisen.

Agenda 2030 är en övergripande gemensam plan där alla länder, kommuner, företag och verksamheter tillsammans behöver bidra i rätt riktning.

Allt fler organisationer ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen.


Innehåll:

Under utbildningen får du kunskap i globala målen samt hur du kan identifiera och integrera mål med störst relevans för den egna verksamheten.
Vi varvar teori med praktiska övningar.


Om föreläsaren:

Petra har drygt 20 års erfarenhet av att ha arbetat med miljö- och hållbarhet i både privat och offentlig verksamhet.

Främst arbetar Petra som rådgivare i strategiskt hållbarhetsarbete och som utbildare och inspiratör.

Petras mål är att inspirera och vara en katalysator för den hållbara organisationen att göra underverk.