Avstressa jobbet!

Genom att anställda vill och kan tar ansvar för sin hälsa och livsstil.

Acki Wästlund, grundare av Svenska Institutet FMS (Fysisk, Mental, Social), berättar om hur FMS arbetsverktyg Digtal Lifestyle Plan främjar eget ansvar för hälsa, fysisk aktivitet och sunda levnadsvanor som grund för välmående och arbetsglädje.

Tid: 21 nov kl 15.15-17
Plats: World Trade Center, Stockholm
Föreläsare: Acki Wästlund


Om innehållet:

Den enda kända metod som resulterar i en personlig Livsstilsplan som den anställde själv tar ansvar för och följer upp för att kunna må bra på jobbet och i livet.

En Livsstilsanalys av nuläget följs av Livsstilsmål som den anställde bestämmer sig för att uppnå och en Livsstilsplan med aktiviteter som ska genomföras för att nå målen.

Genomförs kostnadseffektivt och motivationseffektivt som gruppsamtal med hjälp av arbetsgivarens egen personal.

Tydliga effekter:

  • Ökar motivation och arbetsglädje.
  • Förebygger stress och psykisk ohälsa.
  • Stimulerar gemenskap och personlig utveckling.
  • Ökar samarbete och effektivitet.

Några goda exempel som kan visa vägen. (Grums och Vålberg och Borås) FMS Digital Lifestyle Plan har använts inom skolan sedan slutet på 90-talet och har nu lanserats för kommuner, företag och organisationer. Några goda exempel kan visa vägen.


Om föreläsaren:

Acki Wästlund är idrottslärare och beteendevetare och har grundat Svenska Institutet FMS (FMS står för Fysisk, Mental och Social, WHOs definition av hälsa).

Hon har arbetat med hälsofrämjande utveckling sedan slutet av 90-talet och har tillsammans med skolor runt om i Sverige har skapat FMS Digital Lifestyle Plan, med vars hjälp elever i åk 7-9 och på gymnasiet kan ta fram sin egen personliga Livsstilsplan för förbättringar av hälsa och levnadsvanor. För detta fick FMS 2018 Stiftelsen Compares pris för Årets Digitala Välfärdsinnovation. Numera omfattar konceptet även anställda, både i skola och arbetslivet i övrigt.

Acki har skrivit boken ”Avstressa skolan! Den glömda Askoldebatten”(Förlaget 33 sidor 2015) och Skolan- Arena för personlig utveckling (Sisu idrottsböcker 1999).