Transformativ förändring och postkonventionellt ledarskap

Många organisationer står idag inför utmaningar som påverkar kultur, arbetssätt, produkter och tjänster. Transformation drivs av teknisk utveckling men också av globalisering och förändrade kundkrav. På seminariet får du veta mer om vad transformativ förändring är och vilket sorts ledarskap som visat sig framgångsrikt för att driva transformation. Du får veta hur Vuxenutveckling hos ledare påverkar hur förändringen lyckas.

Tid: 21 nov kl 15.15-17
Plats: World Trade Center, Stockholm
Föreläsare: Eva Norrman Brandt

Intresserad av att boka föreläsaren? Klicka här >>


Om seminariet:

Många organisationer står idag inför utmaningar som påverkar kultur, arbetssätt, produkter och tjänster. Transformation drivs av teknisk utveckling men också av globalisering och förändrade kundkrav. I framtiden är förmågan att driva transformation en avgörande organisatorisk kompetens och ledarskapet en viktig del.

Eva Norrman Brandt organisationskonsult och forskare har i sin nyligen presenterade avhandling ”Tranformativ förändring och postkonventionellt ledarskap” redogjort för hur en kulturförflyttande transformation gått till i en läkemedelsindustri. Eva har som en av få forskare följt förändringsförloppet och kopplar forskning om transformation till hur det kan ta si uttryck i praktiken. Ledarskapets påverkan är en viktig del och ledare som agerar utifrån det som kallas postkonventionella principer tycks lyckas bättre. Du får veta hur ledarskapet påverkat processen och vilken påverkan det fått på medarbetare och organisationskultur.

Licentiatuppsatsen är nu registrerad i DiVA. Läs den här >>.


Om föreläsaren:

Eva Norrman Brandt är socionom, legitimerad psykoterapeut och fiosofie licentiat Eva har arbetat de senaste 20 åren som organisationskonsult och ledarutvecklare i de flesta typer av organisationer. Eva är idag verksam som affilierad konsult till IPF AB i Uppsala samt i egen verksamhet i Co-Creators AB i Stockholm.


Boka föreläsaren
Missade du föreläsningen? Ingen fara, i många fall går föreläsningen att ordna på annat sätt.
*Alla personuppgifter lagras och hanteras enligt den nya Dataskyddsförordningen GDPR. Inga uppgifter ges vidare till tredje part. Vår integritetspolicy >>