Personlig hållbarhet & hållbara arbetsplatser

Att få till stånd en mer hållbar vardag på jobbet & hemma är egentligen inte komplicerat. Det handlar om att bestämma sig & att arbeta systematiskt och långsiktigt.

Välkommen till ett seminarium som ger dig insikter, kunskaper och tips om dagens arbetsliv och vardag. En workbook att arbeta vidare med för din personliga hållbarhet både på jobbet och hemma.

Tid: 19 november kl. 9-11
Plats: World Trade Center, Stockholm
Föreläsare: Anna Ahrenfelt


Om seminariet:

Stress, tidsbrist och otillräcklighet har blivit normalläget för många. Jobb och privatliv flyter samman i en alltmer digital och gränslös vardag. Frågan är inte längre OM det är ohälsosamt, utan HUR vi kan hålla avståndet till väggen. Det är hög tid att utveckla den 3:e kompetensen – för individ & organisation.

– Hur kan du skapa en hållbar vardag?
– Hur kan ni skapa en hållbar arbetsplats?

Det har blivit en utmaning för många av oss att må och prestera bra utifrån hur samhället ser ut idag och det får konsekvenser för oss som privatpersoner. Vårt egna välmående och vår möjlighet att prestera påverkas – långt innan vi närmar oss väggen.

Arbetsgivarnas möjlighet att påverka arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa har förändrats. Det är många fler faktorer som påverkar arbetsmiljön idag än tidigare t.ex. vet vi att allt fler har problem med sömnen vilket i allra högsta grad påverkar dagsform, samarbetsförmåga och prestation. Under seminariet blandas teori och reflektion för att ge dig inspiration och konkreta tips på vad du kan göra föra din egen personliga hållbarhet och vad som kan göras på våra arbetsplatser.

Ur innehållet:

  • Hur hamnade vi här?
  • Hur navigerar vi i detta nya landskap?
  • Så utvecklar du din 3:e kompetens och blir mer personligt hållbar – på jobbet och hemma!
  • Så utvecklar ni en hållbar arbetsplats!

Om föreläsaren:

Anna Ahrenfelt är civilekonom men har ägnat sitt yrkesliv till utveckling av människor, grupper och organisationer både som anställd och som konsult. Hon har gett ut boken ”Myten om många bollar i luften”. Anna är en av grundarna till Hållbar Vardag, som bidrar till ökad personlig hållbarhet och fler hållbara arbetsplatser genom att sprida budskapet och erbjuda konkreta verktyg för individer, familjer, arbetsgrupper och organisationer.