Framtidens vård och digitalisering

Roller, teknik och omvärlden förändras snabbt, då gäller det att hålla sig uppdaterad, därför skapar vi nu ett seminarium med fokus på framtidens vård och digitalisering. Föreläsare inom olika nischer kommer att dela sina insikter och perspektiv för att fånga de stora förändringar som är på gång inom vården och dess stora digitalisering.

Tid: 18 nov kl. 8-13
Plats:  Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7
Föreläsare: Sofia Nordgren, Anna Alm Andersson, Martin Engström m.fl.

Seminariet arrangeras i samverkan med konferensen Sjuksköterskeforum.


Målgrupp:

Verksamhetschefer, ledare, läkare, aktörer inom vården och olika intresseorganisationer.


Om innehållet:

En dag fylld med inspiration och verktyg!
Hur räcker vi till i ett samhälle med ökade krav av tillgänglighet, fysiska möten och digitalisering? Under dagen levereras konkreta verktyg och modeller, även mjuka frågor som ”Kan humor minska stress?”


Ur programmet:

  • Framtids visioner och utmaningar
  • Vart är vi om 2-5 år?
  • Hur påverkar ledarskapet av digitaliseringen?
  • Vad kan vårdbranschen lära ifrån andra branscher ifrån t.ex transport och Formula 1 (Region Halland).
  • Inspiration ifrån framtiden till dagens praktik.

Agenda:
Kl. 08.30-09.00: Registrering med välkomstkaffe
Kl. 09.00-09.20: Moderator Sofia Nordgren inleder dagen.
Kl. 09.20-10.00: Anna Alm Andersson, Divisionschef Norrbotten. Framtidens ledare i sjukvården 2018
Kl. 10.00-10.20: Förmiddagsfika
Kl. 10.20-11.10: Martin Engström, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland
Kl. 11.15-11.45: Paneldebatt med experter och talare
Kl. 11.45-12.00: Moderator Sofia summerar dagen
Kl. 12.00-13.00: Gemensam lunch


Om föreläsarna:

Moderator och biträdande verksamhetschef Sofia Nordgren
Sofia har 20 års erfarenhet som leg. sjuksköterska och arbetar idag som biträdande verksamhetschef. Inför seminariet har hon intervjuat doktorer, verksamhetschefer, sjuksköterskor om framtidens vård. Hon har studerat framtidens digitala vård och träffat många av de bästa inom branschen. Humor är viktigt för både personal och patienter. Sofia håller därför även stand-up runt om på landets scener.

www.sofianordgren.com

Sofia kommer att gästas av Anna Alm Andersson, Divisionschef Norrbotten, Martin Engström, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland samt hålla en paneldebatt med experter och talare.


Anna Alm Andersson, Divisionschef Norrbotten. Framtidens ledare i sjukvården 2018

”För ett modigt ledarskap i ständig framåtrörelse i kombination med självinsikt, ödmjukhet och trygghet. Årets pristagare tvekar inte att ta på ledartröjan, men sätter medarbetarna i centrum för vårdens utveckling”

Anna Alm Andersson, specialistsjuksköterska i anestesi, fick hösten 2018 uppdraget att leda Division Närsjukvård i Region Norrbotten med 3 700 medarbetare. Tidigare har hon bland annat med framgång varit chef för närsjukvården i Kalix samt chef för länsfunktioner inom ambulanssjukvården i regionen.

”Mina medarbetare ska våga agera, förändra och tänka nytt och veta att jag står bakom dem”, säger Anna.


Martin Engström, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland

Martin Engström har en bred erfarenhet inom hälso- och sjukvård. Efter läkarutbildning i Lund gjorde han sin AT-tjänst på sjukhuset i Halmstad. Han har varit både verksamhetschef och områdeschef på Hallands sjukhus innan han blev förvaltningschef 2015.

Han är sedan början av 2019 hälso-och sjukvårdsdirektör med ett samlat chefsuppdrag för den halländska sjukvården. Och han har under karriären även erfarenhet från Akademiska sjukhuset i Uppsala och som biträdande Sverigechef i Capio-koncernen.


Vad får du med dig hem?

Inspiration, insikter och kunskap. En digital karta över vårdens framtid. Möjlighet att nätverka och möta nya kollegor med humor och skratt på vägen mot framtiden.