Sjuksköterska och undersköterska – värdeskapare i stolt samverkan

Utveckla din kunskap om stolthetens effekter i mötet med vårdsökande och inom arbetslaget. Utbildningen syftar till att ge konkreta verktyg för att stärka känslan av stolthet på er arbetsplats.

Tid: 19 nov kl. 10-16
Plats:  Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7
Föreläsare: Elin Alsiok & Caroline Stenbacka Nordstöm

Seminariet arrangeras i samverkan med konferensen Sjuksköterskeforum.


Om seminariet:

Bemötande påverkas av känslan av stolthet, vilket påverkar trivseln och hela organisationens förmåga att uppnå mål och uppfylla sina löften. Stolthet kommunicerar alltid – oavsett om känslan är hög eller låg. Men känslan kanske har blivit naggad i kanten, gått förlorad eller blivit misstolkad? Föreläsarna presenterar konkreta verktyg för utveckla en stolt känsla, både för dig som individ och för ditt arbetslag.

Föreläsning och seminarium av och med Elin Alsiok & Caroline Stenbacka Nordström författare till den uppmärksammade boken ’Stolthet som strategi – stolt bemötande som skapar värden i din verksamhet’ (Liber, 2018). Caroline är ekonomiedoktor och gestaltterapeut, Elin är filosofiemagister i Upplevelseproduktion. Inom ramen för Stolthetsbyrån AB utbildar de om bemötande och stolthet för olika branscher och personalgrupper. 

Målet är att du som deltagare lämnar föreläsning och seminarium med en förståelse för vad stolthet egentligen är, varför det är så viktigt och hur var och en kan arbeta stolt i sin egen vardag och på arbetsplatsen.

www.stolthetsomstrategi.com


Utbildningsdagens innehåll:

10:00 Föreläsning
”Sjuksköterska och undersköterska – värdeskapare i stolt samverkan”

Elin & Caroline gestaltar vad stolthet egentligen är och hur det går att hitta tillbaka till stoltheten och att utveckla den stolta känslan. Utbildningsledarna berättar om stolthetens effekter och omfattande möjligheter, bland annat hälsa och välmående.

11:45 Lunch

13:00 Seminarium – Stolthetsträning & stolthetsreflektion

Seminarium inleds med Stolthetsreflektion. Vi fokuserar på det värdeskapande arbetet i rollen som sjuksköterska och undersköterska – vilka värden skapar vi och för vem? Genom Stolthetsträning prövar vi tillsammans olika verktyg för att öka den stolta känslan. På så sätt kan varje medarbetare bli aktiv i att vidareutveckla sin egen stolthet och sedan ta med den känslan in i verksamheten. Varje deltagare kan välja praktiska verktyg att använda i vardagen och Stolthet som strategi kan fungera som manual i verksamheten och kan förslagsvis användas på veckomöten och i den dagliga verksamheten.

15:30 Dagen avslutas med konklusioner och mingel

16:00 Avslut


Mer info:

Deltagarna erhåller boken Stolthet som strategi samt ett intyg på genomförd utbildning.


Ett svar på “Sjuksköterska och undersköterska – värdeskapare i stolt samverkan

Kommentarer är stängda.