Sjukvårdens digitalisering

Sjukvårdens digitalisering Håkan Nordgren

– vad vi glömt att vi gjorde innan och vilka utmaningar finns

Tid: 18 nov kl. 13-16.
Plats:  Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7
Föreläsare: Håkan Nordgren

Seminariet arrangeras i samverkan med konferensen Läkarsekreterarforum.


Om innehållet:

Svensk sjukvård gör och står inför stora förändringar i frågor som rör digitalisering. I förändringsarbete blir frågorna och farhågorna många. Är det bara till gagn, eller finns det även risker?

Sköterskor, medicinska sekreterare och läkare har många synpunkter på journalsystemen. Vad skapar missnöjet och vad är en del av lösningen? Vilka förändringar har skett i arbetsuppgifter? Är det en bra fördelning? Och vilka förändringar i arbetsuppgifter kan du som medicinsk sekreterare förvänta dig under de närmaste åren?

Landstingens stora upphandlingar, vad händer? Hur kommer det att påverka arbetsuppgifterna? Administrativa behov, ekonomihantering, kassa, koder, mallar, intyg, kohorter, uppföljning m.m.

Vilka krav ställer patienterna på oss i vården? Patientens mätvärden, ”Mina vårdkontakter” m.m. Samverkan och samordning med andra aktörer i vårdoch omsorgssystemet.

Artificiell intelligens, Machine Learning och Robotics inom vården, hur blir det? Juridiska konsekvenser av en ökad digitalisering inom vården. Offentlighet vs. sekretess.


Om föreläsaren:

Håkan Nordgren är utbildad läkare. Medical Director på AstraZeneca. Arbetat med frågor rörande eHälsa i 30 år. Involverad i införandet av stora journalsystem och e-recept. Varit ansvarig för den nationella utvecklingen av eHälsa.