Medarbetarens nycklar

Medarbetarens nycklar David Eberhard

Om ledarskap och medarbetarskap i det moderna samhället och vilka utmaningar det innebär för chefer och personal att hantera ansvarsfrågor och emellanåt helt olika förväntningar på hur ett välfungerande arbetsliv ska se ut hos enskilda medarbetare på Sveriges alla verksamheter.

Tid: 16 november, kl. 12.30-16.00.
Plats: Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115.
Föreläsare: David Eberhard
Pris: 1.850:-

Seminariet arrangeras i samverkan med konferensen Läkarsekreterarforum.

Fler datum för föreläsningen >>

Intresserad av att boka föreläsaren? Klicka här >>


Om innehållet

Med utgångspunkt från gruppsykologi, kännedom om biologiska förutsättningar kontra kulturförändringar i befolkningen har David under en dryg tioårsperiod hållit mycket uppskattade föreläsningar om ledarskap och medarbetarskap i det moderna samhället och vilka utmaningar det innebär för chefer och personal att hantera
ansvarsfrågor och emellanåt helt olika förväntningar på hur ett välfungerande arbetsliv ska se ut hos enskilda medarbetare på Sveriges alla verksamheter.

Det är en omtumlande upplevelse att lyssna på David som med humor och stundtals provocerande tankeexperiment försöker få lyssnarna att utvecklas såväl professionellt men också på ett personligt plan.


Om föreläsaren

Med 35 års erfarenhet inom psykiatrin varav de senaste femton åren som chef har David en gedigen erfarenhet av att hantera människor med såväl olika typer av psykiska problem som medarbetares olika behov.

David har skrivit fem böcker som alla har varit bestsellers inom område medicin och samhälle. Hans första bok I trygghetsnarkomanernas land problematiserade att vi har ett överdrivet säkerhetstänkande som också påverkar vår känsla för hur vi hanterar motgångar och kränkningar. Något han i den efterföljande boken ”Ingen tar skit” utvecklade ytterligare.

I boken ”hur barnen tog makten” som blev en internationell bestseller problematiserade David hur vi uppfostrat unga människor. Något som har betydelse för varför unga människor mår dåligt och emellanåt kan ha för höga förväntningar på livet.

Läs mer om David och hans arbete på eberhard.se


Om Läkarsekreterarforum

Välkommen till Läkarsekreterarforum 2021!
Tillfället för dig som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller om du arbetar med kundmottagning. Vid 2019 års forum i Malmö, Göteborg och Stockholm ger våra deltagare oss betyget 4,93 av 5 och hela 99% anser att konferensdagarna har varit bra eller mycket bra! Var du där? Som konferensarrangör i mer än 20 år är det ett privilegium att få så goda vitsord av deltagarna. Vi presenterar nu nya arrangemang för hösten.

Vi hörsammar alltid våra tidigare deltagare och kompletterar med ämnen som efterfrågas. Vid årets viktigaste forum för vårdadministratörer, läkarsekreterare och medicinska sekreterare får du möjlighet till inspiration och kunskap inom aktuella ämnen som du möter i ditt vardagliga arbete och inför framtida behov. Konferensen ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra kollegor vid de olika lunch-, kaffe- och fruktpauserna.

Läs mer på Läkarsekreterarforums hemsida


Föreläsningen arrangeras även

  • Malmö 12 nov 12.30 – 16.00
  • Göteborg 23 november 12.30-16.00
  • Sundsvall 30 november 12.30-16.00