Det är klurigt att skriva bra

Det är klurigt att skriva bra, Hanna Halmén

När vi skriver är det mycket som ska stämma. Vi behöver anpassa texten efter syfte, målgrupp och genre. Innehållet ska vara relevant och strukturen överskådlig. Språket ska vara tydligt och begripligt.

Tid: 16 november, kl. 8.00-11.30.
Plats: Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115.
Föreläsare: Hanna Hallmén
Pris: 1.850:-

Seminariet arrangeras i samverkan med konferensen Läkarsekreterarforum.

Fler datum för föreläsningen >>

Intresserad av att boka föreläsaren? Klicka här >>


Om innehållet

När vi skriver är det mycket som ska stämma. Vi behöver anpassa texten efter syfte, målgrupp och genre. Innehållet ska vara relevant och strukturen överskådlig. Språket ska vara tydligt och begripligt.
I yrket som medicinsk sekreterare skriver man livsviktiga texter som ska förstås av både medicinskt kunniga och patienter. Det ställer stora krav på såväl ämneskunnighet som språkkänsla.

I denna workshop får du fördjupa dig i skrivandets utmaningar och diskutera några konkreta texter. Hanna går
igenom en praktisk arbetsmetod för skrivprocessen, och väcker frågor om de specifika villkor som gäller för de texter
du skriver i din yrkesroll.


Om föreläsaren

Hanna Hallmén är språkkonsult och driver det egna företaget Morfa ord & form sedan 17 år. Hon är också en uppskattad lärare i skrivande och retorik på Stockholms universitet.

Läs mer om Hanna och hennes arbete på hannahallmen.se


Om Läkarsekreterarforum

Välkommen till Läkarsekreterarforum 2021!
Tillfället för dig som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller om du arbetar med kundmottagning. Vid 2019 års forum i Malmö, Göteborg och Stockholm ger våra deltagare oss betyget 4,93 av 5 och hela 99% anser att konferensdagarna har varit bra eller mycket bra! Var du där? Som konferensarrangör i mer än 20 år är det ett privilegium att få så goda vitsord av deltagarna. Vi presenterar nu nya arrangemang för hösten.

Vi hörsammar alltid våra tidigare deltagare och kompletterar med ämnen som efterfrågas. Vid årets viktigaste forum för vårdadministratörer, läkarsekreterare och medicinska sekreterare får du möjlighet till inspiration och kunskap inom aktuella ämnen som du möter i ditt vardagliga arbete och inför framtida behov. Konferensen ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra kollegor vid de olika lunch-, kaffe- och fruktpauserna.

Läs mer på Läkarsekreterarforums hemsida


Föreläsningen arrangeras även

  • Malmö 12 nov 8.00 – 11.30
  • Göteborg 23 nov kl 8.00 – 11.30
  • Sundsvall 30 nov kl 8.00 – 11.30

Du kanske också gillar