Villkor

  • Alla priser anges exklusive moms.
  • Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
  • Ej nyttjade biljetter återbetalas ej.
  • Vi reserverar oss för eventuella förändringar i seminarieprogrammet.
  • Vid inställt seminarium återbetalas köpet.