Sjukvårdens digitalisering

1.450,00 kr

Sjukvårdens digitalisering – vad vi glömt att vi gjorde innan och vilka utmaningar finns framöver?

Tid: 13 november kl. 8-11.30
Plats: World Trade Center, Stockholm
Föreläsare: Håkan Nordgren

Ej längre bokningsbar

Beskrivning

Om innehållet:

Svensk sjukvård gör och står inför stora förändringar i frågor som rör digitalisering. I förändringsarbete blir frågorna och farhågorna många. Är det bara till gagn, eller finns det även risker?

När man lyssnar på sköterskor, medicinska sekreterare och läkare så finns det många synpunkter på journalsystemen, men ingen vill ha tillbaka den pappersbaserade hanteringen. Vad skapar missnöjet och vad är en del av lösningen?

Vilka förändringar har skett i arbetsuppgifter? Är det en bra fördelning?

Hur ser det ut internationellt?

Landstingens stora upphandlingar, vad händer?
Hur kommer det att påverka vården, arbetsuppgifter mm. Administrativa behov, ekonomihantering, kassa, koder, mallar, intyg, kohorter, uppföljning mm.

Vilka krav ställer patienterna på oss i vården?
Patientens mätvärden, ”Mina vårdkontakter” mm. Samverkan och samordning med andra aktörer i vård- och omsorgssystemet.
Artificiell intelligens, Machine Learning och Robotics inom vården, hur blir det?
Juridiska konsekvenser av en ökad digitalisering inom vården. Offentlighet vs. sekretess.

Om föreläsaren:

Håkan Nordgren är utbildad läkare. Medical Director på AstraZeneca. Arbetat med frågor rörande eHälsa i 30 år. Involverad i införandet av stora
journalsystem och e-recept. Varit ansvarig för den nationella utvecklingen av eHälsa.

Mer information

Föreläsare:

Håkan Nordgren

Tid:

13 nov kl. 8-11.30

Plats:

World Trade Center, Stockholm

Boka föreläsaren

Missade du föreläsningen? Ingen fara, i många fall går föreläsningen att ordna på annat sätt. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

*Alla personuppgifter lagras och hanteras enligt den nya Dataskyddsförordningen GDPR. Inga uppgifter ges vidare till tredje part. Vår integritetspolicy >>