Ny säkerhetsskyddslag – är ni redo?

1.450,00 kr

Myndigheter och företag får utökat ansvar för säkerhetsskyddet. Vi benar ut begreppen.

Tid: 14 november kl. 13-15
Plats: World Trade Center, Stockholm
Föreläsare: Ebbe Nordahl och Dan Larsson

Ej längre bokningsbar

Beskrivning

En ny moderniserad säkerhetsskyddslag som ska ersätta den gamla från 1996 kommer att träda i kraft under våren 2019. Samhällsutvecklingen och digitaliseringen ställer helt nya krav på säkerhetsskyddet hos den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

En ökad internationell samverkan och att säkerhetskänslig verksamhet bedrivs alltmer i privat regi gör att regeringen vill förtydliga skyldigheterna och att lagen gäller i både allmän och enskild verksamhet. Delar av ansvaret förskjuts från myndigheter till näringslivet.

Om föreläsarna:

Ebbe Nordahl
Senior konsult säkerhetsskydd, säkerhetsanalys, riskanalys säkerhet och utbildning.

Ebbe arbetade under 23 år inom Säkerhetspolisen och Polismyndigheten med bl.a. säkerhetsskydd. Han arbetade även som säkerhetsskyddschef tillika verksamhetsskyddschef vid region Väst fram till 31 juli 2018.

Dan Larsson
Senior konsult säkerhetsskydd, säkerhetsanalys, riskanalys säkerhet och utbildning.

Dan har bl.a. under 17 år arbetat som säkerhetschef och säkerhetsskyddsansvarig inom Luftfartsverket och Swedavia.

 

Dan och Ebbe är delägare i Insight Security AB med uppdrag för näringsliv och myndigheter inom säkerhet och säkerhetsskydd.

Mer information

Föreläsare:

Ebbe Nordahl och Dan Larsson

Tid:

14 nov kl. 13-15

Plats:

World Trade Center, Stockholm

Boka föreläsaren

Missade du föreläsningen? Ingen fara, i många fall går föreläsningen att ordna på annat sätt. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

*Alla personuppgifter lagras och hanteras enligt den nya Dataskyddsförordningen GDPR. Inga uppgifter ges vidare till tredje part. Vår integritetspolicy >>