Ledarskapets väg mot ökad tillit

1.450,00 kr

Vi är på väg mot en ny styrning och ett nytt ledarskap. Kontroll och detaljer ersätts av värdestyrning och tillit till medarbetares förmåga och vilja att göra rätt.

Detta är för många organisationer en resa från lydnadskultur till ansvarskultur. Samtidigt är det en fantastisk möjlighet att skapa både tillit, arbetsglädje och attraktiva arbetsplatser.

Tid: 14 november kl. 9-11
Plats: World Trade Center, Stockholm
Föreläsare: Anders Hanson

Ej längre bokningsbar

Beskrivning

Om föreläsaren:

Anders är grundare av Svenska Hälsopromotiongruppen och har skrivit fyra böcker om vad ett hälsosamt och hållbart ledarskap är. I sin nya upplaga av Salutogent ledarskap beskriver Anders vägen mot en organisation som skapar tillit, mening och känsla av sammanhang.

Ur innehållet:

Vi lever i en lång tradition av toppstyrda organisationer med lydnadskultur där rädslan att göra fel många gånger avgör hur arbetet blir gjort.

Att styra och leda mot ökad tillit är nödvändigt för att klara arbetslivets utmaningar i vår tid. Starkast just nu är intresset i offentliga organisationer.

Verksamheter som redan gått in på denna väg berättar om mer arbetsglädje, kvalitetsförbättringar, minskade sjuktal och lättare att rekrytera personal.

Avgörande för att både komma igång och att lyckas med denna ”vändning” är ett ledarskap som förstår och kan påverka organisationens mjuka frågor i en stärkande riktning. Anders kallar det för ett Salutogent ledarskap, en syn på ledarskap med förankring i forskning om vad som främjar mänskliga förutsättningar och hur ledarskap kan stärka välbefinnande, tillit och resultat.

I seminariet redovisas flera konkreta exempel på hur förändringen från rädsla mot tillit kan påverkas.

Mer information

Föreläsare:

Anders Hanson

Tid:

14 nov kl. 9-11

Plats:

World Trade Center, Stockholm

Boka föreläsaren

Missade du föreläsningen? Ingen fara, i många fall går föreläsningen att ordna på annat sätt. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

*Alla personuppgifter lagras och hanteras enligt den nya Dataskyddsförordningen GDPR. Inga uppgifter ges vidare till tredje part. Vår integritetspolicy >>