Gamification in business – Det moderna sättet att engagera

1.450,00 kr

Tid: 14 nov kl. 9-11
Plats: World Trade Center, Stockholm
Föreläsare: Daniel Marcko

Ej längre bokningsbar

Beskrivning

Engagerade och motiverade medarbetare är nyckeln till tillväxt. Alla människor har olika drivkrafter och Individen själv vet bäst vad som engagerar och motiverar. Att lyckas med att skapa den attraktiva arbetsplatsen med drivna medarbete är därför ledningens, kanske största utmaning.

Andra utmaningar kan vara att nå alla eller att kontinuerligt och systematisk arbeta med motivation och engagemang. För att ge en långsiktig förändring och för att ett engagemangsarbete inte ska upphöra när det blir vardag krävs rutiner och arbetssätt som är hållbara.

Ett effektivt  att lyckas är genom att implementera Gamification in Business i verksamheten. Genom att arbeta med gamification i motivationsprogram, på flera nivåer i organisationen, skapas större engagemang …hos alla och inte bara de alltid engagerade topp 10-20%. I ett motivationsprogram kan medarbetare engageras till den grad att de mest ensidiga uppgifter kan upplevas som roliga att genomföra. Om man ska lyckas med utmaningarna som nämns ovan bör gamification appliceras brett; den kan påverka kunskapsinhämtning, säkerställa compliance, utveckla samarbeten och stärka kulturer. Gamification är inte längre en trend utan en kommande defacto standard, särskilt för arbetsgivare som vill vara moderna och attraktiva för millenials.

Daniel Marcko guidar oss inom Gamification in Business, dess metoder och hur man kan arbeta för att implementera ett arbetssätt som leder till ökat engagemang. Du kommer även få ta del av Soluno som under en längre tid arbetat lyckosamt med sitt medarbetarengagemang för att få till effekter i alla deras avdelningar. Du se vilka utmaningar de stod inför, vad de upplevt på resan och vad skillnaden blev för medarbetaren , avdelningen och företaget. Du kommer också få se hur arbetet med motivation och påverkar kundernas lojalitet.

Välkommen!

Mer information

Föreläsare:

Daniel Marcko

Tid:

14 nov kl. 9-11

Plats:

World Trade Center, Stockholm

Boka föreläsaren

Missade du föreläsningen? Ingen fara, i många fall går föreläsningen att ordna på annat sätt. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

*Alla personuppgifter lagras och hanteras enligt den nya Dataskyddsförordningen GDPR. Inga uppgifter ges vidare till tredje part. Vår integritetspolicy >>