Framgångsrikt ledarskap, vad är det? – på vetenskaplig grund

1.450,00 kr

Alla organisationers och företags utvecklingstakt och innovationsförmåga är beroende av hur framsynt och effektivt verksamheten styrs och leds.

Tid: 14 november kl. 13-15
Plats: World Trade Center, Stockholm
Föreläsare: Ulf Lindberg

Ej längre bokningsbar

Beskrivning

Alla organisationers och företags utvecklingstakt och innovationsförmåga är beroende av hur framsynt och effektivt verksamheten styrs och leds. Bristande långsiktighet och otydlighet, för många lager i organisationen, en hög andel roller och chefer som är organiserade på fel nivå och missriktade uppföljnings- och belöningssystem har en avgörande inverkan på resultaten både på kort och lång sikt.

Genom att använda vetenskapliga metoder kan man snabbt och med begränsad insats skapa transparens i och förståelse för hur effektivt de personella resurserna leds och hur de borde ledas. Härmed kan en organisatorisk målbild tas fram som gör att man kan ta vara på verksamhetens fulla potential.

En hållbar och framgångsrik utveckling kräver ett holistiskt system-angreppssätt där anställda och samarbetspartners åstadkommer det som eftersträvas tack vare och inte trots det organisatoriska systemet.

Mer information

Föreläsare:

Ulf Lindberg

Tid:

14 nov kl. 13-15

Plats:

World Trade Center, Stockholm

Boka föreläsaren

Missade du föreläsningen? Ingen fara, i många fall går föreläsningen att ordna på annat sätt. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

*Alla personuppgifter lagras och hanteras enligt den nya Dataskyddsförordningen GDPR. Inga uppgifter ges vidare till tredje part. Vår integritetspolicy >>