Mental Träning för Hälsoutveckling och Hälsoproblem

Lars-Eric Uneståhl

Är Sverige Friskast, sjukast eller både och?

Tid: 13 november kl 9-12
Plats: World Trade Center, Stockholm
Föreläsare: Lars-Eric Uneståhl


Om innehållet

  • Nuläget: Är Sverige Friskast, sjukast eller både och?
  • Utvidgning av hälsoperspektivet från den kliniska modellen till den mentala träningens livslånga utvecklingsmodell.
  • Att lägga år till livet och Liv till åren.- Mental Träning för en god och livslång hälsa.
  • Mental Träning för de vanligaste hälsoproblemen
  • Mental träning som komplementär medicin
  • Mental Träning som Egenvård, Själv-coaching, Själv-ledarskap, Själv-kontroll och som grund till positiva självuppfyllande profetior.

Frågor och specifika önskemål om innehållet kan i förväg skickas till lars-eric@unestahl.com