Mental Träning för Hälsoutveckling och Hälsoproblem

Lars-Eric Uneståhl

Är Sverige Friskast, sjukast eller både och?

Tid: Meddelas senare
Plats: Centralt i Stockholm
Föreläsare: Lars-Eric Uneståhl med Johan Holmsäter

På grund av rådande situation förstår vi om du känner dig osäker på att boka upp dig eller betala för biljetter. Vi erbjuder därför istället möjligheten att kunna preliminärboka sig till detta seminarium.


Om innehållet

  • Nuläget: Är Sverige Friskast, sjukast eller både och?
  • Utvidgning av hälsoperspektivet från den kliniska modellen till den mentala träningens livslånga utvecklingsmodell.
  • Att lägga år till livet och Liv till åren. – Mental Träning för en god och livslång hälsa.
  • Mental Träning för de vanligaste hälsoproblemen
  • Mental träning som komplementär medicin
  • Mental Träning som Egenvård, Själv-coaching, Själv-ledarskap, Själv-kontroll och som grund till positiva självuppfyllande profetior.

Frågor och specifika önskemål om innehållet kan i förväg skickas till lars-eric@unestahl.com

Medverkande

Johan Holmsäter som är grundare av Friskis & Svettis och utsedd som Regeringens samordnare av hälsofrågor medverkar under seminariet och presenterar förslag till hälsostrategi.