Låt Idrottslärarna bli Hälsopedagoger!

Acki Wästlund

Vi måste tänka nytt och bli bättre på att stimulera elever och anställda att ta ett större eget ansvar för sin fysiska kapacitet, sin hälsa och sina levnadsvanor. Ett helhetsgrepp på fysisk, mental och social förmåga (WHOs definition av hälsa) är grunden för välmående och utveckling mot en hållbar skola. Och verktyget för att motverka stress och psykisk ohälsa i skolan.

Tid: Meddelas senare
Plats: 
Centralt i Stockholm
Föreläsare: Acki Wästlund

På grund av rådande situation förstår vi om du känner dig osäker på att boka upp dig eller betala för biljetter. Vi erbjuder därför istället möjligheten att kunna preliminärboka sig till detta seminarium.


Om föreläsningen

Så arbetar vi för att få elever och anställda på högstadiet och gymnasiet att ta ett större eget ansvar för fysisk kapacitet, hälsa och livsstil med hjälp av en vetenskapligt prövat digitalt hälsotjänst. Vi lyfter fram exempel på framgångsrika skolor där både elever och anställda visat att de kan förändra sina liv inom viktiga områden som fysisk aktivitet, matvanor, stillasittande mm. Vi visar hur verktyget kan användas vid distansundervisning och hur skolledningen kan följa upp effekterna av Bwell-arbetet med hjälp av statistik på hela klasser, årskullar, arbetslag etc. Vi visar också att det går att ge idrottslärarna en mer framskjuten roll i skolans hälsofrämjande arbete tillsammans med elevhälsan, mentorerna och skolledningen.

Men det måste göras mer! Både lokalt, regionalt och nationellt. Acki Wästlund, grundare av Bwell-metoden och Anders Knoph, idrottslärare på Stjerneskolan, idrottslärargymnasiet i Torsby, visar hur det skulle kunna gå till.

Målgrupp:

Seminariets målgrupp är alla som är engagerade i hur vi ska bära oss åt för att få en långsiktigt hållbar och hälsofrämjande skola i Sverige. Alla är välkomna: idrottslärare och elevhälsa, skolledningar, skolpolitiker, experter och journalister.