Hållbar vardag i en ohållbar tid!?

Hållbar vardag i en ohållbar tid Anna Ahrenfelt

Seminariet ger dig insikter och tips om dagens arbetsliv och vardag, ett personligt dopningsresultat och verktyg för din personliga hållbarhet både på jobbet och hemma.

Tid: 19 november kl. 9-11
Plats: World Trade Center, Stockholm
Föreläsare: Anna Ahrenfelt

Om seminariet:

Det har blivit svårt att må och prestera bra utifrån hur samhället ser ut idag och det får konsekvenser för oss som privatpersoner och för arbetsgivare. Vårt välmående och vår möjlighet att prestera påverkas – långt innan vi närmar oss väggen.

Bakomliggande faktorer är digitaliseringen som förändrat arbetsinnehåll och lett fram till ett mer gränslöst vardagsliv där jobb och privatliv flyter samman och där naturliga tillfällen till återhämtning försvunnit. Informationsflödet är enormt och sociala medier har förändrat sättet vi umgås med vänner och hur samvaron i hemmen ser ut.

Arbetsgivarnas möjlighet att påverka arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa har förändrats. Det är så många fler faktorer som påverkar arbetsmiljön idag än tidigare t.ex. vet vi att allt fler har problem med sömnen vilket i allra högsta grad påverkar dagsform, samarbetsförmåga och prestation.

Under seminariet blandas teori och reflektion för att ge dig inspiration och konkreta tips på vad du kan göra föra din egen personliga hållbarhet och vad som behöver förändras på våra arbetsplatser.

Ur innehållet:

  • Hur hamnade vi här och vad behövs för att navigera i detta nya landskap?
  • Det handlar om alla och hela vardagen
  • Ta utgångspunkt i den personliga hållbarheten
  • Hur arbetsgruppen gemensamt kan ta ansvar för arbetsmiljön
  • Chefens viktigaste uppgift: föredöme och förutsättningar

Om föreläsaren:

Anna Ahrenfelt är civilekonom men har ägnat sitt yrkesliv till utveckling av människor, grupper och organisationer både som anställd och som konsult. Hon har gett ut boken ”Myten om många bollar i luften”. Anna är en av grundarna till Hållbar Vardag, som bidrar till ökad personlig hållbarhet och fler hållbara arbetsplatser genom att sprida budskapet och erbjuda konkreta verktyg för individer, familjer, arbetsgrupper och organisationer.