Bättre hälsa och arbetsklimat i skolan!

Acki Wästlund

Det behövs ett nytänkande och goda exempel för att förbättra arbetsklimat och hälsa i skolan. Vem kan göra vad? Hur kan idrottslärarrollen växlas upp för att bredda elevhälsoarbetet?

Tid: Meddelas senare
Plats: 
Centralt i Stockholm
Föreläsare: Acki Wästlund

På grund av rådande situation förstår vi om du känner dig osäker på att boka upp dig eller betala för biljetter. Vi erbjuder därför istället möjligheten att kunna preliminärboka sig till detta seminarium.


Om föreläsningen

Vad kan vi lära av coronakrisen när vi arbetar vidare för att förebygga stress och psykisk ohälsa skolan? Moderator är Jörgen Frostlund, tidigare gymnasierektor och friskolechef Moderator.

Så kan vi få eleverna att ta större ansvar för fysisk kapacitet, hälsa och livsstil med hjälp av ett digitalt hälso- och kvalitetsverktyg. Acki Wästlund, grundare av Svenska Institutet FMS, Anders Knoph, idrottslärare på gymnasiet Stjerneskolan i Torsby och Emma Maschel idrottslärare på Lillerudsgymnasiet i Vålberg.

Vad krävs av ledarskapet lokalt, regionalt och nationellt för att samordna och driva på det hälsofrämjande arbetet?

Målgrupp:

Seminariets målgrupp är bland andra landets idrottslärare och elevhälsan i varje kommun samt skolpolitiker, skolledningar, skolverket, socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten.