Aktuell juridik för medicinska sekreterare

Aktuell juridik för medicinska sekreterare, Linda Larsson

Häng med på en fullspäckad och informativ föreläsning som gör dig medveten om hur du undviker juridiska fallgropar och istället gör dig tryggare i arbetet!

Tid: 15 november, kl. 8.30-12.00.
Plats: Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115.
Föreläsare: Linda Larsson

Seminariet arrangeras i samverkan med konferensen Läkarsekreterarforum.

På grund av rådande situation förstår vi om du känner dig osäker på att boka upp dig eller betala för biljetter. Vi erbjuder därför istället möjligheten att kunna preliminärboka sig till detta seminarium.


Om innehållet

Linda är en uppskattad och engagerad föreläsare som på ett tydligt sätt förklarar klurig juridik på ett enkelt sätt. I sin föreläsning kommer Linda ta upp en blandad kompott av juridiska frågeställningar som en medicinsk sekreterare måste ha kännedom om i det dagliga arbetet, bland annat:

  • GDPR och patientdatalagen-hur hänger det egentligen ihop?
  • Inre sekretess och journalhantering – tillgång till patientuppgifter inom vårdgivaren, vad gäller för nya regler avseende signering m.m.
  • Yttre sekretess – att dela patientuppgifter utanför vårdgivaren, nya sekretessbrytande regler m.m.
  • Foto, film och ljudupptagning – vad gäller om någon t.ex spelar in ett samtal?
  • Rättshaveristiskt beteende – skyldigheter i en pressad situation
  • Tips och erfarenhetsutbyte

Om föreläsaren

Linda Larsson arbetar som regionjurist på Region Skåne där hon har ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt, dataskyddsjuridik och därtill kopplade frågor som t.ex. offentlighet och sekretess. Med sin tidigare mångåriga erfarenhet i offentlig förvaltning besitter Linda stor kunskap inom flertalet rättsområden.


Om Läkarsekreterarforum

Välkommen till Läkarsekreterarforum 2021!
Tillfället för dig som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller om du arbetar med kundmottagning. Vid 2019 års forum i Malmö, Göteborg och Stockholm ger våra deltagare oss betyget 4,93 av 5 och hela 99% anser att konferensdagarna har varit bra eller mycket bra! Var du där? Som konferensarrangör i mer än 20 år är det ett privilegium att få så goda vitsord av deltagarna. Vi presenterar nu nya arrangemang för hösten.

Vi hörsammar alltid våra tidigare deltagare och kompletterar med ämnen som efterfrågas. Vid årets viktigaste forum för vårdadministratörer, läkarsekreterare och medicinska sekreterare får du möjlighet till inspiration och kunskap inom aktuella ämnen som du möter i ditt vardagliga arbete och inför framtida behov. Konferensen ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra kollegor vid de olika lunch-, kaffe- och fruktpauserna.

Läs mer på Läkarsekreterarforums hemsida